Mayada AB importerar och hjälper företag att sourca råvaror, ingredienser och produkter till den svenska marknaden som vidareanvänds inom livsmedel, hälsa och lifestyle. Vi arbetar framförallt med leverantörer från den afrikanska kontinenten.

Ett viktigt syfte med importen är att handla så direkt som möjligt utan mellanhänder för att stötta den lokala utvecklingen i ursprungsländerna. Vår modell bidrar på detta sätt till en mer hållbar och rättvis handel och sourcing som gynnar småskalig lokal produktion och utveckling i ursprungsländerna. Vi handlar direkt från lokala företag och garanterar att åtminstone 20 procent av vinsten lämnas kvar i ursprungslandet. Vi samarbetar också med våra leverantörer för att utveckla deras förädlingskapacitet - från råvara till paketering - vilket är avgörande för en mer rättvis handel. Vi arbetar särskilt med att främja kvinnors lokala företagande och har byggt upp en särskild modell för detta.

Vårt företag bidrar till att bygga en mer rättvis global handel för framtiden. Vi ställer följande krav på våra underleverantörer:

- Våra leverantörer främjar utvecklingen av lokala företag, förädling och jobb.

- Våra leverantörer främjar jämställdhet och kvinnors företagande.

- Våra leverantörer arbetar med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Mayada betyder kärlek. Vi tror att handel och internationella affärer bygger broar mellan både människor och länder. Välkommen att bidra till en rättvisare värld genom att köpa in dina produkter genom oss! Vi utvecklar vårt sortiment tillsammans med Dig som kund - kontakt@mayada.se.