Mayada AB importerar och hjälper företag att sourca hållbara råvaror, ingredienser och produkter till den svenska marknaden som vidareanvänds inom livsmedel, hälsa och lifestyle.


Läs mer

Direkthandel som är hållbar och stärker lokala samhällen och företag